POWRÓT - kliknij na logo GUNSMOKE ARMY SHOP

 

REGULAMIN GUNSMOKE ARMY SHOP 

1.

Korzystanie ze sklepu GUNSMOKE ARMY SHOP oznacza akceptacje regulaminu.

 

2.
Każda osoba składająca zamówienie jest zobowiązana do podania prawidłowych
danych tele-adresowych.

 

3.
Wszystkie dane klientów korzystających z naszego sklepu są tylko i wyłącznie
do wiadomości GUNSMOKE ARMY SHOP i nie są przekazywane osobom trzecim. 

W terminie 14 dni od realizacji zamówienia dane tele-adresowe są kasowane

(nie dotyczy Faktur VAT).

 

4.

Zamówienia przyjmujemy wyłącznie drogą mailową.

5.

Zamówienie uznaje się za przyjęte do realizacji dopiero po potwierdzeniu stanu magazynowego. 
W mailu potwierdzającym zamówienie podany:
- numer zamówienia,
- lista towarów dostęnych,
- wartość jednostkowa oraz wartoś calkowita zamówienia z podanymi kosztami wysyłki.

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie sposobu wysyłki i formie płatności.

Do każdego zamówienie jest dołączony dowód zakupu towaru (paragon lub Faktura VAT), który 
należy zachować. Ponieważ tylko na jego podstawie może być uwzględniona 
reklamacja czy zwrot towaru.


Kupujący zobowiązany jest do podania numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego oraz adresu e-mail, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.

Ponadto:

a). GUNSMOKE ARMY SHOP zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości. 
b). W przypadku ewentualnej zmiany cen produktów, GUNSMOKE ARMY SHOP
niezwłocznie zobowiązuje się do poinformowania o tym Klienta. Oferta sprzedaży na stronie jest aktualna do czasu jej zmiany. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane.
c). GUNSMOKE ARMY SHOP
zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów, znajdujących się na stronach sklepu. 
d). Ceny towarów znajdujących się w sklepie GUNSMOKE ARMY SHOP
wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 
e). GUNSMOKE ARMY SHOP
wystawia faktury VAT. Aby otrzymać fakturę VAT, należy poinformować o tym przy składaniu zamówienia i podać niezbędne dane firmy (nazwa, adres, numer NIP) lub osoby fizycznej (imię i nazwisko, adres), na którą ma być wystawiona. W przeciwnym wypadku nabywca otrzyma paragon fiskalny.

6.

Płatności za potwierdzone zamówienia przyjmujemy na konto:


GUNSMOKE ARMY SHOP - JAROSŁAW KONOPKA
ul. Marczukowska 6
15-724 Białystok

KONTO MULTIBANK:

58 1140 2017 0000 4002 0632 1097

7.

Zamówienia z realizowane są dopiero po otrzymaniu odpowiedniej kwoty na nasze konto.

8.

Podane terminy dostaw lub osiągalności produktów nie są wiążące i mogą zostać
zmienione w każdej chwili bez uprzedzenia.

9.
Zastrzegamy sobie prawo do wszelkich błędów na stronie i w związku z tym informacje
zawarte na naszej stronie nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.
 

10.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

DOSTĘPNE FORMY DOSTAWY:

- Odbiór osobisty (najtańszy zwykły sposób dostawy),

- Przesyłka pocztowa rejestrowana,

- Przesyłka kurierska,

- Przesyłka pocztowa pobraniowa,

- Przesyłka kurierska pobraniowa.

 

Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Konsument w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania towaru ma prawo zwrócić większość (*) zakupionych przedmiotów bez podawania przyczyny zwrotu.

 

Sprzedający jest zobowiązany do zwrotu należności za zwracany towar w ciągu 14 dni od chwili otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu. (*) - patrz pkt B

 

a.    Prawo odstąpienia od umowy W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro, należy złożyć stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: allegro@gunsmokearmyshop.pl Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej:

 

FORMULARZ ODSTˇPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) GUNSMOKE ARMY SHOP - Jarosław Konopka ul. Marczukowska 6 15-724 Białystok Ja…………………………………………………….……………….

niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy:

 1. ………….……….………………………………………………,

numer oferty/zamówienia ……………………

Data zawarcia umowy to ………………………………..…………….,

data odbioru ……………… .

 

Imię i nazwisko…………………………………………………………. Adres …..…………………….……..……………………………………. Nr konta do zwrotu: ............................................................... Data………………………………………………………………………….

 

Zwracany towar należy dostarczyć na adres: GUNSMOKE ARMY SHOP - Jarosław Konopka ul. Marczukowska 6 15-724 Białystok W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

 

b.    Brak możliwości odstąpienia od umowy Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów: 1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonało w pełni usługę za wyraźną zgodą klienta; 2) w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji klienta lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb klienta; 4) w której przedmiotem ¶świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 

c.    Opis procedury reklamacji

 

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności przedmiotu z opisem proszę o niezwłoczne przesłanie precyzyjnej informacji drogą mailową na adres: allegro@gunsmokearmyshop.pl Elektroniczna dokumentacja każdej przesyłki zazwyczaj wystarcza do niezwłocznego ustalenia trybu rozwiązania. Odpowiedź zostanie udzielona w ciągu 48 godzin. Reklamowany przedmiot należy przesłać na adres sprzedawcy wraz z pismem zawierającym dane użytkownika oraz dane do ewentualnego przelewu zwrotnego. Pismo z wszystkimi danymi jest niezbędne do skojarzenia przesyłki z Kupującym. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem. Procedura reklamacji trwa do 14 dni roboczych od otrzymania przesyłki wraz z pismem reklamacyjnym (wg. wzoru do pobrania poniżej). Reklamacja może być załatwiona poprzez dosłanie przedmiotu wolnego od wad lub zwrotu należności za transakcję. Zwrot kosztów dostawy Produktu dotyczy najtańszy zwykłego sposobu dostarczenia przedmiotu i nie dotyczy dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy. (art. 33 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.). Jeżeli dosłanie przedmiotu wolnego od wad nie jest możliwe, należność zostanie zwrócona na konto. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

DOSTĘPNE FORMY ZWROTU PŁATNOŚCI:

- Gotówka (przy odbiorze osobistym)

- Przelew bankowy na wskazane przez Kupującego (przy innych formach płatności)

 

Decyzja o sposobie załatwienia reklamacji zostanie podjęta w ciągu 14 dni od zgłoszenia, jednoczenie zostanie zrealizowany wybrany sposób załatwienia reklamacji.

 

d. Adres do reklamacji GUNSMOKE ARMY SHOP - Jarosław Konopka ul. Marczukowska 6 15-724 Białystok

e. Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad Produkty sprzedawane, jako nowe są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Produkty kolekcjonerskie sprzedawane w kategorii kolekcje są opisane, co do stanu, cech i pochodzenia, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Produkty używane są opisane, co do stanu, cech i pochodzenia, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

f. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

g. Dane Sprzedawcy: GUNSMOKE ARMY SHOP - Jarosław Konopka MARCZUKOWSKA 6 15-724 BIAŁYSTOK REGON: 200133887 NIP: 542-195-54-20 tel. 601 925 907 Zarejestrowany w CEIDG

11.
Produkty na zamówienie.
Część produktów z naszej oferty jest dostępna tylko na indywidualne zamówienie.
Czas realizacji zamówienia na te produkty będzie zawsze ustalany indywidualnie, ponieważ 
nie zawsze te produkty są dostępne u naszego dostawcy.

Oznacza to, że czas realizacji na te produkty czasem może się wydłużyć i w takim przypadku 
dziękujemy za cierpliwość i zrozumienie. Opóźnienia nie wynikają z naszej winy

12.
Gwarancja.


W przypadku udzielenia na zakupiony towar gwarancji, jej warunki określa odrębny dokument gwarancyjny (umowa gwarancyjna), dostarczony razem z towarem.


Gwarancją nie są objęte wszystkie produkty z działu DEMOBIL lub opisane jako "używane".


Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz usterek wywołanych nieprawidłową 
eksploatacja oraz obsługą.

Gwarancja nie obejmuje również podzespołów narażonych na naturalne zużycie się materiału.

 

Copyright by GunSmoke All rights reserved.
Zabrania się kopiowania, powielania czy przetwarzania treści w całości lub fragmentach oraz zdjęć z serwisu bez zgody właściciela!


POWRÓT - kliknij na logo GUNSMOKE ARMY SHOP